CIVILNÍ SEKTOR

Civilní sektor

Výcvik je určen všem věkovým skupinám od 7 do let.1. Úpoly dětem

 • všestranný rozvoj pohybových dovedností dítěte formou úpolových her a cvičení

2. Sebeobrana mládeže

 • fyzická a psychická průprava pro zvládnutí sebeobranných situací
 • základy sebeobranných technik a úpolových sportů


3. Sebeobrana dospělých

 • zvyšování psychické a fyzické odolnosti jedince
 • techniky sebeobrany a jejich využití v praxi

4. Výuka a výcvik ve střelbě

 • základní střelecké dovednosti
 • pokročilé střelecké dovednosti
 • využití krytu
 • pohyblivý cíl


5. Speciálně zaměřené kurzy

 • úderová technika
 • využití pákových technik
 • tyč v boji
 • nůž v boji
 • hrozba palnou zbraní
 • ochrana obydlí

6. Příprava na zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu (ZP)

- přípravu vede dlouholetý zkušební komisař stanovený MV
- zaměřujeme se na obsahovou náplň praktické části zkoušky

 • bezpečná manipulace s krátkou a dlouhou palnou zbraní
 • prohlídka zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu
 • rozložení a složení krátkých a dlouhých palných zbraní
 • postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě
 • postup při přerušení střelby
 • postup při zjištění závady na zbrani
 • postup při ukončení střelby
 • střelba na pevný cíl ze zbraně odpovídající skupině ZP


7. Kurz „Aktivní útočník – náhlé ozbrojené útoky ve veřejných budovách a prostranstvích“

Kurz zajišťují bývalí lektoři a instruktoři PČR mající bohaté zkušenosti s výše uvedenou problematikou (školení příslušníků ozbrojených sborů ČR, Polska, zaměstnanců škol, státních institucí, zákrok proti ozbrojenému útočníkovi ve FN Ostrava apod.).

 • Historie a současnost náhlých ozbrojených útoků (dále NOÚ) u nás a ve světě
 • Osoba pachatele NOÚ a jeho motiv
 • Kazuistika vybraných případů NOÚ - svět, ČR
 • Vyhodnocení rizik, preventivní opatření
 • Doporučené postupy chování v těchto krizových situacích
 • Neodkladná zdravotnická pomoc
 • Modelové situace


IČ: 06489206

ZL: CG 003331